Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Zwiedzanie Centrum Kształcenia PraktycznegoW dniu 21 listopada 2014 r. klasa III gimnazjum odwiedziła Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowanego przy ul. Mińskiej 1/5. Byliśmy wśród prawie 7oo osób, które odwiedziły w tym dniu CKP. Jest to placówka oświatowa, która kształci praktycznie w swoich licznych , dobrze wyposażonych pracowniach wielu uczniów warszawskich szkół zawodowych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dorosłe osoby, które chcą zdobyć nowy poszukiwany na rynku pracy zawód. Mieliśmy okazję poznać możliwości i pracę CKP nie tylko teoretycznie ale także zaobserwować lekcje w poszczególnych warsztatach i pracowniach. Poznaliśmy również ofertę 26 szkół zawodowych, które prezentowały się w tym dniu w CKP. Dla nas przyszłych uczestników rynku pracy wiedza o instytucjach stwarzających możliwość bezpłatnego i szybkiego przekwalifikowania może być kluczowa w poszukiwaniu swojego wymarzonego, dającego możliwość zatrudnienia zawodu.

Galeria: