Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Witajcie Przedszkolaki!Dzieci z oddziałów przedszkolnych „0”a i „0”b zapraszają swoich młodszych kolegów z pobliskiego Przedszkola Nr 338, aby od września rozpoczęły naukę w naszej szkole. W środę 19 marca 2014r pokazały dwóm grupom przedszkolaków budynek szkoły i miejsca, które każdy uczeń
w niej zna. Tego dnia dzieci z każdej z zerówek wraz ze swoimi paniami
(p. Sylwią Morkowską i Sylwią Jobdą) zapoznawały się z dziećmi
z przedszkola podczas wesołych zabaw integracyjnych zorganizowanych
w małej salce korekcyjnej. 
W dniu 25 marca 2014r natomiast trzy najstarsze grupy przedszkolaków oglądały barwne przedstawienie w wykonaniu „zerówek” pt. „Witaj Wiosno”, które swoją szkolną premierę miało 21 marca b.r. 
To jeszcze nie koniec integrujących działań, w najbliższym czasie przedszkolaki odwiedzą klasy I-III, aby poobserwować pracę, zabawę
i szkolne życie uczniów szkoły podstawowej. 

tekst: Sylwia Morkowska