Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Święto Szkoły


Już 23 lata Szkoła Podstawowa Nr 76 obchodzi swoje święto. 19 września w rocznicę bitwy pod Falenicą w 1939 roku, ostatniej bitwy patrona 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystym apelu. 

W asyście pocztu sztandarowego przebiegła oficjalna część spotkania . Dyrektor Zespołu Szkół Nr 111 Pani Maria Maciak powitała gości- przedstawicieli kombatantów - Pana Eugeniusza Obłękowskiego prezesa wawerskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pana Henryka Jedynaka, Panią Danutę Dróżdż, przewodniczącą Komisji Oświaty w Gminie Wawer Panią Helenę Kroszczyńską Panią Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Gminie Wawer Annę Sobczak, Panią Lucynę Wośko prezesa Towarzystwa Przyjaciół Falenicy, Pana Piotra Bielińskiego znawcę i miłośnika historii, badacza szlaku bojowego 13 DPSK, grupę rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 44 Pułku Strzelców Legii Amerykańskiej, emerytowanych nauczycieli oraz Rodziców na czele z przewodniczącym Rady Rodziców Panem Piotrem Jankowskim
Młodzież zwracając się do kombatantów- przyjaciół szkoły powiedziała „Dziękujemy Państwu, że przybyliście do nas, młodego pokolenia, które na szczęście wojny nie pamięta, ale chce, by wspaniałe tradycje Polaków- umiłowanie Ojczyzny, wolności i pokoju były zawsze żywe”. 
Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie od wielu dni przygotowywali się do tej uroczystości. Odbyły się konkursy- literacki, wiedzy o patronie szkoły 13 DPSK oraz plastyczny. Najlepsi zostali nagrodzeni przez Radną Panią Helenę Kroszczyńską, oraz Panią Dyrektor Marię Maciak.

Autorami najpiękniejszych wierszy patriotycznych są:
1 miejsce- Kinga Jobda kl.IVa i Julia Wargala kl.IVa
2 miejsce- Julia Ziarkowska kl. Vb i Jakub Jankowski kl.IVa
3 miejsce- Anna Staszałek kl Vb.

Najlepsze opowiadanie napisała Iga Wilczewska z kl.IVb.
Najciekawsze wywiady przeprowadziła Agata Balcer KL.Vb.
Spośród wywiadów gimnazjalnych ex aequo I miejsce zajęły prace Natalii Cicheckiej z kl.IA oraz Mai Matuszewskiej i Oli Mirowskiej z kl.Ib.

Największą wiedzą o patronie szkoły wykazali się uczniowie:
1 miejsce Marysia Babik, z kl.VIb, Kuba Ostowicz z kl. IVa, Wiktoria Skrzypiec z kl.Va, Gracjan Łepkowski z kl.Va, Jakub Kołodziejczyk z kl.Va.
Na 2 miejscu są Krzysztof Izdebski z kl.Vb, Kuba Thomas z kl.VIa,
Iga Wilczewska z kl.IVb, 
3 miejsce zajęli Kuba Błażej kl.IVa i Kuba Piwowarczyk kl.VIa.

Spośród uczniów gimnazjum Nr 101 największą wiedzą o 13 DPSK wykazała się Marysia Leszczyńska kl.Ib.

A oto nagrodzeni w konkursie plastycznym :
1 miejsce Wiktoria Nowakowska kl.VIa
 2 miejsce Tolik Yaremko kl.VIb.
3 miejsce Julia Włoszycka kl.IVb.
Wyróżnienie otrzymała Anna Gieryk kl.Vb.

Nagrodzeni gimnazjaliści:
1 miejsce Marcin Chołody kl.IIa
2miejsce Iga Czeranowska kl.IIIa
3 miejsce Ewa Różańska kl.Ia
Wyróżnienie Wiktoria Wujcik kl.IIb.
- Serdecznie gratulujemy !

Autorami części artystycznej była w tym roku klasa VIb pod kierunkiem wychowawcy Marii Niemczyk oraz prowadzony przez Panią Urszulę Gibas chór szkolny. Młodzież przygotowała montaż słowno- muzyczny, obejmujący historię i szlak bojowy 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, począwszy od tworzenia się Armii Błękitnej gen. Hallera, poprzez walki z bolszewikami , kampanię wrześniową, kończąc na bitwie pod Falenicą . Oddano hołd wszystkim Polakom walczącym o wolność Ojczyzny z Niemcami i Rosją. Westerplatte, Wizna, Bzura, Kock, Grodno, Szack, Wytyczno, Jabłoń, Milanów, Dubno składały meldunki uczennicy w biało- czerwonym stroju, symbolizującej Polskę, Polskę zatroskaną, ale i Polskę dumnie patrzącą na swoich obrońców. Występ uczniów, odgłosy bombardowań i pieśni patriotyczne były okazją wspomnień i łez. Były kolejną lekcją historii , bo jak powiedzieli uczniowie: „My pamiętamy i będziemy pamiętać o tych, którzy odeszli i o Was szanowni Kombatanci! Józef Piłsudski ostrzegł, że „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem…”. Obiecujemy, że tak się nie stanie. Dziękujemy, że nauczyliście nas kochać wolność, że pokazaliście co to znaczy „pięknie żyć”.
Tradycyjnie po uroczystościach w szkole uczniowie na czele z pocztem sztandarowym przemaszerowali ulicami Falenicy, by złożyć kwiaty pod tablicami upamiętniającymi 13 Dywizję Piechoty Strzelców Kresowych, a następnie udali się na cmentarz w Aleksandrowie. Tam odprawiona została Msza w intencji wszystkich Polaków walczących o niepodległą Polskę. Następnie przy grobach żołnierskich w asyście kompanii honorowej pan Piotr Bieliński odczytał apel poległych, kończąc wezwaniem „Do Was zwracam się potomni ! Pochylcie w żalu i zadumie głowy, oddajcie cześć i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata, za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości”. 

Dziękujemy wszystkim za ten wspaniały dzień! Dziękujemy przyjaciołom naszej szkoły za obecność i chwilę wzruszeń!

tekst: Maria Niemczyk