Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Święto szkoły 2015/16


Święto Patrona Szkoły 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych


76 lat temu 13 Dywizja Piechoty Strzelców Kresowych idąc na pomoc walczącej Warszawie stoczyła ostatnią walkę w Falenicy. Starcie to było największym w tych okolicach wydarzeniem II wojny światowej. W dowód pamięci za waleczną postawę żołnierzy II wojny światowej 18 września 2015 roku odbyło się uroczyste spotkanie z Kombatantami - Państwem Eugenią i Tadeuszem Karczmarczykami, Panem Henrykiem Jedynakiem, Eugeniuszem Obłękowskim - prezesem wawerskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Gościliśmy też Panią Naczelnik Wydziału Oświaty Renatę Potrzebowską ,Panią Lucynę Wośko prezesa Towarzystwa Miłośników Falenicy, Pana Piotra Bielińskiego znawcę i miłośnika historii, badacza szlaku bojowego 13 DPSK, grupę rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 44 Pułku Strzelców Legii Amerykańskiej, dyrektorów wawerskich szkół,przedszkoli, emerytowanych nauczycieli oraz Rodziców z przewodniczącym Rady Rodziców Panem Piotrem Jankowskim.
Tradycją naszej szkoły stały się konkursy poświęcone patronowi, które zostały podsumowane na uroczystości. Uczniowie brali udział w konkursie literackim i plastycznym pt: ,,Pamięci Żołnierzy II wojny światowej" oraz konkursie wiedzy o patronie szkoły. Nagrodzone prace literackie i plastyczne znalazły się w kolejnej edycji szkolnego tomiku twórczości uczniów przygotowanego przez panią Marię Niemczyk i panią Annę Antoniuk.
Zwycięskie plakaty uczniów zostały wyeksponowane na dekoracji w hali gimnastycznej. Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni przez Panią Naczelnik Wydziału Oświaty Renatę Potrzebowską oraz Panią Dyrektor Marię Maciak. Wręczono ponad sześćdziesiąt nagród i dyplomów , co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu uczniów konkursami szkolnymi związanymi z patronem szkoły.
Autorem części artystycznej była p. Monika Seredyn, która przygotowała z uczniami klas piątych i szóstych szkoły podstawowej oraz klasy trzeciej gimnazjum montaż słowno- muzyczny, który objął lata 1918 – 1945.Podczas wieczornicy harcerze zgromadzili się , aby porozmawiać o patronie szkoły . I tak rozpoczyna się opowieść o 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych przeplatana pieśniami żołnierskimi w wykonaniu chóru szkolnego pod batutą pani Urszuli Gibas. Przepiękne wykonania utworów muzycznych porywają publiczność do wspólnego śpiewania i wzruszają. Przejmujące odgłosy bombardowania oraz recytacje utworów poetyckich przypominają o grozie wojennej zawieruchy. Pod koniec widowiska , uczennice przypominają słowami wierszy o roli harcerstwa w czasie II wojny światowej. W finale przedstawienia słyszymy piosenkę Sławy Przybylskiej pt :,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat? " . Po niej , pełną emocji recytację wiersza Artura Oppmana ,,Pacierz za poległych". Występy uczniów naszej szkoły zostały nagrodzone gromkimi oklaskami. Warto dodać ,ze przy powstaniu widowiska brało udział ponad czterdziestu uczniów.
Kolejnym ważnym momentem tegorocznego święta był przemarsz pocztu sztandarowego oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 111 ulicami Falenicy. Młodzież złożyła w hołdzie poległym wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniająca naszego patrona 13 DPSK.
W dalszej kolejności odbyła się Msza Święta w kościele w Aleksandrowie, na którą przybyli zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Msza Święta była koncelebrowana przez proboszcza parafii Maksymiliana Marii Kolbego w Józefowie -Błotach Przemysława Ludwiczaka w intencji Żołnierzy Września 1939 roku. Na zakończenie uroczystości na cmentarzu został odczytany apel poległych przez pana Piotra Bielińskiego. W asyście batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz drużyny harcerskiej, której opiekunem jest pani Sylwia Morkowska odbyło się uroczyste złożenie wieńców i wiązanek przez Zarząd Dzielnicy Wawer, Rady Osiedli, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i związki zawodowe,stowarzyszenia oraz przez lokalnych przedsiębiorców.
Jesteśmy pewni, że spotkanie z żołnierzami II wojny światowej było dla nas wspaniałą lekcją historii i na długo pozostanie w naszej pamięci. Przesłaniem tej uroczystości niech staną się słowa Jana Pawła II, dla którego Ojczyzna – Polska była największym dobrem, a wolność jedną z najwyższych wartości, o którą walczył słowem przez całe życie: 
„Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wpływom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia …Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”

Dziękujemy wszystkim za ten wspaniały dzień! 


tekst: Monika Seredyn

Galeria: