Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Święto Szkoły


Na ten szczególny dzień 19 września czekamy zawsze
z niecierpliwością. Czy zdołamy unieść ciężar historii
i wzruszeń? Czy nasi Przyjaciele Kombatanci zechcą kolejny rok wspierać nas i tworzyć z nami tę lekcję patriotyzmu?

 

 

    73 lata temu 13 Dywizja Piechoty Strzelców Kresowych idąc na pomoc walczącej Warszawie stoczyła w Falenicy ostatni bój. Wielu nie zdołało dojść do ukochanej stolicy, wielu pozostało tu na zawsze. Chcąc oddać hołd wszystkim uczestnikom II wojny światowej, spotkaliśmy się z Kombatantami – prof. Antonim Roguckim, panem Kazimierzem Antoszewskim, panem Henrykiem Jedynakiem, panem Tadeuszem Karczmarczykiem i panem Eugeniuszem Obłękowskim, prezesem wawerskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Gościliśmy też Panią Burmistrz Jolantę Koczorowską, Naczelnik Wydziału Oświaty Panią Renatę Potrzebowską, Proboszcza Parafii Błota księdza Roberta Pawlaka, proboszcza parafii Miedzeszyn księdza Witolda Gajdę oraz wikariusza parafii Falenica księdza Mariusza Rybałtowskiego.

 

    Niezwykle miłym momentem było wręczenie przez przedstawiciela miejscowego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Krzyża Zasługi dla Związku Kombatantów na ręce Pani Dyrektor Marii Maciak.

 

    Podobnie jak w latach ubiegłych społeczność uczniowska od wielu dni przygotowywała się do tej uroczystości. Uczniowie brali udział w konkursach literackim, wiedzy o patronie szkoły 13 DPSK, plastycznym
oraz multimedialnym . Najlepsi z najlepszych nagrodzeni zostali przez Panią Burmistrz Jolantę Koczorowską oraz Panią Dyrektor Marię Maciak.

 

Autorami najpiękniejszych wierszy sławiących polskich żołnierzy II wojny światowej są:

Z kl.VIa Maja Erhardt

Z kl.VIb Krystian Mika i Patryk Guba

Z kl.Ia G Magda Mularczyk

Z kl.IIaG Julia Korona i Kacper Thomas

 

Największą wiedzą o patronie szkoły wykazali się uczniowie:

1 miejsce Maja Erhardt kl.VIa

2 miejsce Krystian Skoczek kl.IVB i Kuba Piwowarczyk kl.IVa

3 miejsce Jarek Leszczyński kl.Va

Spośród uczniów gimnazjum Nr 101 zwyciężył Daniel Wawer z kl.IIa

 

A oto nagrodzeni w konkursie plastycznym :

1 miejsce Zuzia Matuszewska kl.VIa

2 miejsce. Maja Erhardt kl.VIa

3 miejsce. Dominika Gotowicz kl.Va

Nagrodzeni gimnazjaliści:

1 miejsce Marta Serafińska IIIa

2 miejsce Anna Daleszyńska IIIa

3 miejsce Julita Królak Ia

 

Najlepszą prezentację multimedialną wykonały uczennice kl.IIa
Gimnazjum 101- - Beata Ołdak i Gabrysia Mróz.

 

    Autorami części artystycznej byli w tym roku uczniowie klas IVB, VB, VIB oraz klasy gimnazjalne - IA, IIA i IIIa. Montaż słowno-muzyczny objął lata 1918-1945. Roznosiciele gazet z okrzykiem „Kurier Warszawski!” informowali o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości, mówili o tworzeniu się Armii Błękitnej gen. Hallera i o walkach z bolszewikami 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych. Przejmujące odgłosy bombardowania i komunikat o wybuchu wojny, uczennice z czarnymi chustami, symbolizujące nadchodzący kataklizm, wreszcie słowa „Halo, halo! Tu mówi Warszawa: Westerplatte się broni! Westerplatte żyje!” – taki obraz przeplatany był fragmentami wierszy i pieśni patriotycznych. Wspominaliśmy Polaków broniących Ojczyzny przed Niemcami i Rosją, oddawaliśmy hołd polskim żołnierzom walczącym na wszystkich frontach
II wojny światowej.

Uczniowie wybiegający z polskimi flagami przywoływali pamięć miejsc
i wydarzeń, które powinny być drogie każdemu Polakowi: Westerplatte, Kutno, bagna Wizny, Bzura, ulice bohaterskiej Warszawy, Hel, Kock, Grodno, Szack , Wytyczno, Jabłoń, Milanów, Armia Krajowa, powstanie warszawskie, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, kampania we Francji, bitwa o Anglię
i lotnictwo polskie, bitwa o Atlantyk i polska marynarka, walki na lądzie
w latach 1941-1945.

 

    W tym podniosłym nastroju wysłuchaliśmy mądrych i zawsze ciepłych słów skierowanych do nas przez profwsora płk. Antoniego Roguckiego.

    Po uroczystościach w szkole przemaszerowaliśmy na czele z pocztem sztandarowym ulicami Falenicy, by złożyć kwiaty pod tablicami upamiętniającymi naszego patrona 13 DPSK.

 

    Na zakończenie obchodów wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księży okolicznych parafii przy grobach żołnierskich
na cmentarzu w Aleksandrowie . Tam towarzyszyły nam poczty sztandarowe wawerskich szkół, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

 

 

    19 września co roku uczestniczymy w jednej z najważniejszych lekcji- lekcji o czasach i ludziach, którzy swoim życiem pisali historię Polski. Wiemy, że naszą powinnością jest pamięć, bo „Naród, który chce zachować swoją tożsamość, musi zachować pamięć”.

 

 

 

tekst: Maria Niemczyk