Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Święto NiepodległościKażdego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w uroczystym apelu organizowanym z okazji przypadającego święta. W roku bieżącym apel ten miał odmienny charakter. 

Wszyscy uczniowie byli w nim ważnymi aktorami. Pod batutą pani Urszuli Gibas wspólnie śpiewaliśmy polskie pieśni patriotyczne. Po szkole niosły się melodie znane każdemu Polakowi: Rozkwitały pąki białych róż.., Wojenko, wojenko cóżeś Ty za Pani…, My pierwsza brygada, strzelecka gromada.. i wiele innych znanych i lubianych. Koncert, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie przeplatany był poezją patriotyczną w wykonaniu uczniów klasy 3A gimnazjum. Przed oczami zebranych przewijały się na ekranie obrazy Kossaka, Matejki, Gierymskiego i wielu innych malarzy historycznych. Ze wzruszeniem wzięliśmy udział w apelu poległych. Przywołaliśmy w nim bojowników walki o niepodległość naszej ojczyzny: powstańców Insurekcji Kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego, więźniów zsyłanych na katorgę przez długie lata niewoli, naczelnika Józefa Piłsudskiego wraz z żołnierzami I wojny światowej, obrońców kampanii wrześniowej, żołnierzy wszystkich frontów II wojny światowej, więźniów zsyłanych na Syberię, katowanych i męczonych za głoszenie prawdy, wszystkich, którzy oddali zdrowie i życie w służbie Tej co nigdy nie zginęła. Mamy świadomość jak wielki dług wobec nich mamy My dzisiaj żyjący w wolnej i niepodległej Polsce.

„…Im to bowiem zawdzięczamy
Wolność – polską mowę w szkole,
To, że tylko z ksiąg historii
Poznajemy dziś niewolę.”

Galeria