Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Sportowa Noc

W dniu 22.05.2015r. w Zespole Szkół Nr 111 w Warszawie odbyła się Sportowa Noc dla klas V i VI w ramach Lokalnej Akcji Sportowej. Sportowa Noc była podzielona na dwie części:
- Zawody Sportowe
- Filmowa Sportowa Noc.
W zawodach sportowych rywalizowało blisko 80 uczniów z dwóch szkół: Szkoła Podstawowa Nr 76 Warszawie oraz Szkoła Nr 124 w Warszawie. Sportową Noc w obecności uczniów, nauczycieli oraz rodziców uroczyście otworzyła pani dyrektor Agnieszka Konowrocka. Pierwszą konkurencją w której zmierzyli się uczestnicy Sportowej Nocy był skok wzwyż, w którym wzięło udział 10 dziewczynek i 10 chłopców. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się Paula Boruch (Szkoła Podstawowa Nr 76) która skoczyła 125 cm. drugie miejsce zajęła Julia Ciorga (Szkoła Podstawowa Nr 124) skacząc 120 cm., trzecie miejsce zajęły trzy zawodniczki: Ewa Zyśk (Szkoła Podstawowa Nr 76), Ala Streszewska (Szkoła Podstawowa Nr 124) oraz Zofia Jakubowska (Szkoła Podstawowa Nr 124) skacząc 110 cm. Wśród chłopców najlepszym okazał się Jan Larwiński (Szkoła Podstawowa Nr 124) który skoczył 130 cm., drugi był Michał Gierej (Szkoła Podstawowa Nr 76),  który skoczył 125 cm., a trzeci - Krzysztof Brandys, który skoczył 120 cm.
Po skoku wzwyż jednocześnie toczyły się trzy konkurencje: piłka nożna, siatkówka, oraz gra "Olimpiada" na X-boksie.
Piłkę nożną zdominowali uczniowie klasy VI (Szkoła Podstawowa Nr 76),  którzy zajęli pierwsze miejsce, drugie miejsce przypadło w udziale uczniom Szkoły Podstawowej Nr 124 zespół A, trzecie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 124 zespół B, a czwarte miejsce zajęli uczniowie klasy V i IV (Szkoła Podstawowa Nr 76).
W siatkówce bezkonkurencyjne okazały się uczennice klasy VI (Szkoła Podstawowa Nr 76),  drugie miejsce zajęły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 124, a trzecie - uczennice klas IV i V (Szkoła Podstawowa Nr 76)
W grze na X - boksie wśród dziewcząt najlepsza była Zofia Jakubowska (Szkoła Podstawowa Nr 124),  drugie miejsce zajęła Julia Ciorga (Szkoła Podstawowa Nr 124), trzecie miejsce zajęła Ola Sumka (Szkoła Podstawowa Nr 76). Wśród chłopców najlepszy był Patryk Jankowski (Szkoła Podstawowa Nr 76),  drugie miejsce zajął Omar Kadhom (Szkoła Podstawowa Nr 76),  a trzecie miejsce zajął Jakub Thomas (Szkoła Podstawowa Nr 76).  
Po ukończeniu wszystkich konkurencji odbyło się wręczanie medali i dyplomów. Medale wręczała pani dyrektor Maria Maciak.
I przyszedł czas na drugą część Nocy Sportowej - Filmową Noc Sportową, w której uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 76. Uczniowie obejrzeli dwa filmy: Gol I oraz Szybcy i Wściekli V.
Składamy specjalne podziękowania dla uczniów Gimnazjum Nr 101 przy Zespole Szkół Nr 111 za pomoc w sędziowaniu zawodów, a w szczególności dla: Bartka Komaszewskiego, Martyny Chołody oraz Marcina Chołody. Podziękowania należą się też nauczycielom, którzy pełnili opiekę nad uczniami podczas Sportowej Nocy: pani Małgorzacie Gawędzie, pani Bożenie Schabowskiej, pani Urszuli Gibas, panu Markowi Jakubowskiemu oraz panu Marcinowi Szabatowi. Dziękujemy...

Galeria: