Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Lekcja z Ministrem


P R Z Y P O M I N A M Y

1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 

,,ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"


,, W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania także wśród przedstawicieli młodego pokolenia."

29.02.2016 kl. II A Gimnazjum miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach zorganizowanych dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych w Siedzibie Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie.

Lekcję historii dla uczniów naszej szkoły przeprowadził
Minister Obrony Narodowej Antoni Maciarewicz.

Mamy nadzieję, że ta żywa lekcja historii na długo pozostanie w ich pamięci.

Galeria: