Zespół Szkół Nr 111 w Warszawie 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 

 

Gimnazjum Nr 101


Informacje o planowanych konkursach

Klikając tutaj, w wykrzyknik lub tytuł wejdziecie na podstronę, na której zamieszczamy informacje o zapowiadanych konkursach zarówno szkolnych, jak i o szerszym zasięgu - dzielnicowym lub ogólnopolskim.
Zaglądajcie tu często, bo propozycji na ten rok szkolny jest bardzo dużo i z każdym dniem ich przybywa.
Na pewno znajdziecie coś dla siebie, coś co Was zainteresuje i w czym będziecie chcieli spróbować swoich sił. Życzymy Wam powodzenia!

Innowacja pedagogiczna „Słucham – Rozumiem – Potrafię – zastosowanie programu NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy® u dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego w klasach II szkoły podstawowej


W roku szkolnym 2016/17 udało nam się uzyskać pozytywną opinię i zgodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wdrożenie projektu innowacyjnego w klasach II szkoły podstawowej.

Założeniem innowacji jest wprowadzenie indywidualnego, intensywnego treningu słuchowego metodą NEUROFLOW u dzieci wykazujących nieprawidłowości w centralnym przetwarzaniu słuchowym.

Centralne przetwarzanie słuchowe to między innymi umiejętność układu nerwowego (kory mózgowej) do wyróżniania, identyfikowania, lokalizacji i różnicowania dźwięków, które słyszy ludzkie ucho. Dzieci, które mają problemy w tym zakresie, mimo dobrego słuchu fizjologicznego, nie potrafią skoncentrować się na bodźcach słuchowych i pozyskać z nich potrzebnych informacji. Przekłada się to zatem na różne trudności w nauce i zachowaniu takie, jak:

  • problemy z rozumieniem mowy w szumie i hałasie, w pomieszczeniach z pogłosem
  • problemy ze słuchem fonematycznym – błędy w mówieniu i pisaniu,
  • dysleksja,
  • opóźnienia i nieprawidłowości rozwoju mowy
  • zaburzenia uwagi i pamięci słuchowej (trudności z koncentracją i nauką pamięciową)
  • nadpobudliwość i nadwrażliwość na dźwięki.

Podsumowując, najprościej jest powiedzieć, że dziecko z trudnościami w centralnym przetwarzaniu słuchowym to dziecko, które słyszy, ale nie słucha.

W ramach projektu możemy zaoferować specjalistyczną diagnozę wyższych funkcji słuchowych u uczniów w klasach II oraz 10 bezpłatnych miejsc na pełny, intensywny trening, usprawniający umiejętności słuchowe.

Uczniowie klas II zostaną zakwalifikowani do projektu na podstawie:
  • informacji od Państwa i wychowawców klas na temat obserwowanych problemów i trudności słuchowych dziecka,
  • diagnozy, wykonanej w gabinecie logopedycznym, za pomocą baterii znormalizowanych testów słuchowych z platformy NEUROFLOW
  • stopnia stwierdzonych trudności,
  • zobowiązania do spełnienia przez rodziców/opiekunów wszystkich wymagań treningowych.

Jaki dokładnie będzie przebieg projektu i jak wygląda trening słuchowy metodą NEUROFLOW można sprawdzić, klikając w odnośniki z lewej strony ekranu.


Z poważaniem
logopeda szkolny, trener metody NEUROFLOW ATS – Anna Antoniuk
Manifo.com - make free website