Zespół Szkół Nr 111 w Warszawie 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 

 

Gimnazjum Nr 101


Informacje o planowanych konkursach

Klikając tutaj, w wykrzyknik lub tytuł wejdziecie na podstronę, na której zamieszczamy informacje o zapowiadanych konkursach zarówno szkolnych, jak i o szerszym zasięgu - dzielnicowym lub ogólnopolskim.
Zaglądajcie tu często, bo propozycji na ten rok szkolny jest bardzo dużo i z każdym dniem ich przybywa.
Na pewno znajdziecie coś dla siebie, coś co Was zainteresuje i w czym będziecie chcieli spróbować swoich sił. Życzymy Wam powodzenia!

Informacje o konkursach


PARADA POSTACI LITERACKICH – konkurs biblioteczny dla klas 2,3 SP

Podaj imię bohatera opisanego poniżej oraz co najmniej 2 tytuły książek z serii, w której on występuje.
1. Słodziutki dog niemiecki o zajęczym sercu, który drży ze strachu na widok własnego cienia. Jego ulubione jedzenie to chrupki, pizza i lody.
2. Potrafi rozwiązać z przyjaciółmi najtrudniejszą nawet zagadkę. Jest szefem paczki. Jego ulubione powiedzenie to „Spółka rozdzielamy się”
Odpowiedz na poniższe pytania.
3. Jak nazywają się detektywi z biura detektywistycznego?
4. Kto i dlaczego pisał fałszywe artykuły do gazet?


Na odpowiedzi biblioteka czeka do końca marca. Kartki z odpowiedziami podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka wrzucamy do skrzyneczki w bibliotece.


PARADA POSTACI LITERACKICH – konkurs biblioteczny dla klas 1 SP

Odpowiedz na poniższe pytania.
1. Jakim zwierzątkiem jest Franklin?
2. Wymień 2 przyjaciół Franklina.
3. Jak ma na imię instruktor pływania Martynki?
4. Z jakiego kraju pochodzi Cyntia – nowa koleżanka Martynki w klasie?


Na odpowiedzi biblioteka czeka do końca marca. Kartki z odpowiedziami podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka wrzucamy do skrzyneczki w bibliotece.

Zespół projektu edukacyjnego Żołnierze Wyklęci 
ogłasza konkurs na:
1. Najpiękniejszy Wiersz dotyczący losów tychże żołnierzy.
2. Najładniejszy plakat, rysunek Żołnierzy Wyklętych.

Na najlepsze prace czekają atrakcyjne nagrody!

Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca, w tym dniu odbędzie się w naszej szkole apel dotyczący tego święta oraz gra terenowa.
Gra terenowa będzie odbywać się w następujących godzinach:
- klasy 1 gimnazjum - 5 godzina lekcyjna
- klasy 2 gimnazjum - 2 godzina lekcyjna
- klasy 3 gimnazjum - 3 godzina lekcyjna
Na 6 godzinie lekcyjnej odbędzie apel.
Zapraszamy!

ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY Z GIMNAZJUM DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNO-FIZYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ Technikum nr 7 im. inż. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka w Warszawie

Składanie prac do 20 marca 2017 r. w bibliotece lub sekretariacie Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, d. Kolejówka w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56

Format prac A-3 (duży blok rysunkowy).
Uwaga! Prace innego formatu nie będą oceniane. Technika dowolna. Każda praca musi być opisana: imię, nazwisko i wiek autora (Uwaga! oceniane będą wyłącznie prace indywidualne!), pieczątka szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

Uroczyste rozdanie nagród połączone z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się w czerwcu 2017 r. - dokładny termin zostanie podany po zakończeniu konkursu.

Pozostałe informacje u nauczyciela uczącego.

Zapraszamy!
Monika Wesołowska

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału
w międzyszkolnym konkursie fotograficznym "Wisła"

Należy wykonać jedno zdjęcie w formacie 13cmx18 cm, matowe, przedstawiające różne ciekawe ujęcie rzeki Wisły. Termin oddania prac mija 12 kwietnia 2017 roku.
Podpisane zdjęcie imieniem i nazwiskiem przekazujemy do p. Urszuli Gibas
lub do p. Sylwii Morkowskiej. Po wystawie szkolnej i pozaszkolnej wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody i dyplomy.

Aparaty w dłoń i do dzieła! :-) Zachęcamy was wszystkich!

 XI Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny
pt.
Moje spojrzenie na Wisłę

Zasady uczestniczenia i przebieg w konkursie
1) Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych na terenie dzielnicy Wawer
2) Konkurs przebiega w dwóch etapach
I etap - wewnątrzszkolny
II etap - międzyszkolny
3) Do etapu wewnątrzszkolnego może przystąpić każdy chętny uczeń, który wykona indywidualną pracę konkursową na zadany temat i wykaże się wiedzą na temat Wisły i środowiska przyrodniczego Wawra.

Praca konkursowa polega na opracowaniu w formie albumu wycieczki pieszej lub rowerowej w okolicach Wisły na terenie dzielnicy Wawer (zdjęcia, rysunki, opisy nadwiślańskich krajobrazów, roślin i zwierząt oraz załączona trasa wycieczki w formie planszy na formacie większym niż A4).
TERMIN ODDAWANIA PRAC do 17 III 2017 piątek

4) Szkolny opiekun konkursu wybiera 2 uczniów ze szkoły, którzy najlepiej wykonali zadania konkursowe.
5) W etapie międzyszkolnym każda szkoła reprezentowana jest przez dwóch uczniów.
6) Konkurs ma charakter mieszany i obejmuje:
- zaprezentowanie przez każdego ucznia swojej pracy konkursowej, albumu z propozycją wycieczki pieszej lub rowerowej w okolicy Wisły na terenie Wawra
(i pokazanie jej trasy na planszy na formacie większym niż A4), krótkie omówienie trasy - wykazanie się wiedzą dotyczącą Wisły i środowiska przyrodniczego Wawra (zostanie przeprowadzony test wiedzy ekologicznej).
FINAŁ KONKURSU 22.03.2017 r. godz. 13.00 w Zespole Szkół nr 111
Serdecznie zapraszamy!

Monika Stoczewska

KONKURS NA NAJBARDZIEJ POMYSŁOWĄ - CZADERSKĄ WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ
PALMĘ WIELKANOCNĄ!


Bywają różne. Skromne i niepozorne. Lub wręcz przeciwnie - bogato ukwiecone, misternie plecione, majestatyczne. Palmy wielkanocne, bo o nich mowa, są nieodłącznym atrybutem Świąt Wielkanocnych.

Cel konkursu:
- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
- rozwijanie wrażliwości kolorystycznej i kompozycyjnej poprzez tworzenie prac przestrzennych,

Kilka ważnych informacji o konkursie:
Konkurs kierowany jest do uczniów od klasy 0- III.
Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej palmy wielkanocnej o wielkości od 30cm do 1.5m.
Praca powinna być wykonania indywidualnie , dowolną techniką.
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę, wiek, tytuł pracy.

Kryteria oceny prac konkursowych:
- estetyka i staranność wykonania pracy
- pomysłowość i oryginalność pracy (forma, technika, kompozycja, instalacja)
- trwałość pracy, różnorodność, skala i bogactwo użytych materiałów.

Prace niespełniające wymogów niniejszego regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy ocenie w ramach Konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Pani Sylwii Seneczko lub do
Pani Patrycji Kukier do 17 marca 2017 roku.

Po zakończeniu konkursu wystawa palm odbędzie się na kiermaszu Wielkanocnym organizowanym przez świetlicę szkolną.

Koordynator konkursu: p. Patrycja Kukier

VIII DZIELNICOWY KONKURS
„CHOPIN TEŻ MIESZKAŁ W WARSZAWIE”
DLA KLAS I-III

OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM
NARDOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III wawerskich szkół podstawowych do udziału w VIII edycji konkursu „Chopin też mieszkał w Warszawie”.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76 w Zespole Szkół nr 111 w Warszawie ul. Poezji 5, fax.: 22 872 11 45, telefon: 22 872 92 71.
Za przebieg konkursu odpowiedzialne są nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej:
Iwona Myszkowska i Sylwia Morkowska.

Celem konkursu jest
· Zapoznanie dzieci z postacią wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
· Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki F. Chopina
· Popularyzowanie muzyki F. Chopina wśród najmłodszych

Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu
· Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych dzielnicy Wawer
· Każda szkoła reprezentowana jest przez trzyosobową drużynę wyłonioną podczas eliminacji wewnątrzszkolnych
· Konkurs przebiega w dwóch etapach
o I etap – wewnątrzszkolny
o II etap – międzyszkolny
· Konkurs ma charakter mieszany i obejmuje:
o Pytania dotyczące biografii F. Chopina
o Rozpoznawanie niektórych utworów kompozytora (za podanie opusu i numeru dzieła przyznaje się dodatkowe punkty)
o Rozpoznawanie osób związanych z życiem F. Chopina
· Czas trwania konkursu: 60 minut

Termin konkursu
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w poszczególnych szkołach przeprowadzą szkolne eliminacji i wytypują trzyosobową drużynę, która weźmie udział w drugim etapie konkursu, który odbędzie się 15 marca 2017 w Szkole Podstawowej nr 76 przy ulicy Poezji 5 o godzinie 1000. Zgłoszenia należy przesłać do szkoły faksem lub pocztą do 8 marca 2017 roku.

Obowiązujący zakres materiału
Wanda Chotomska Muzyka Pana Chopina z płytą CD

Skład komisji konkursowej
Etap I – nauczyciele uczący na danym poziomie
Etap II – nauczyciele-opiekunowie uczniów ze szkół biorących udział w konkursie

Nagrody i wyróżnienia
Laureatem konkursu zostaje drużyna, która uzyska najlepsze wyniki. Nagrodzone zostają również drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

Pobierz pliki


Wykaz konkursów dla klas 0 - III SP
w roku szkolnym 2016/17

Pobierz pliki


„MAGIA CZYTANIA” 
Nauczyciele poloniści oraz Rada Rodziców zapraszają całą społeczność szkolną do udziału w szkolnej kampanii czytelniczej.
CELE:
1.Promowanie czytelnictwa wśród społeczności uczniowskiej.
2.Poznawanie języka literackiego.
3.Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą.
4.Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i życzliwego współzawodnictwa.
ZAKRES RYWALIZACJI:
1.Znajomość dwóch książek, wybranych przez klasy z listy, zaproponowanej przez uczniów.
2.Prace literackie- „Moje zakończenie książki”.
3.Prace plastyczne na temat książek.
4.Film lub prezentacja multimedialna dotyczące kampanii czytelniczej w szkole.
5.Przedstawienie sceniczne fragmentu książki.
FORMY TOWARZYSZĄCE KONKURSOM:
1.Kąciki czytelnicze na korytarzach szkoły podstawowej i gimnazjum.
2.Szkolny Dzień Głośnego Czytania z udziałem uczniów, rodziców, dziadków i nauczycieli
3.Czytanie fragmentów książek na początku lekcji języka polskiego
4.Spotkania autorskie.
TERMINY:
- 3.11. 2016.- ogłoszenie konkursu
-9.11.2016.- wybór książek poprzez głosowanie w klasach
-23.11.2016.- zgłoszenia do konkursów zespołów klasowych oraz uczestników indywidualnych
-4.01.2017.- test ze znajomości książek
-10.02.2017.- oddanie prac literackich i plastycznych,
-30.03.2017.-oddanie filmów i prezentacji multimedialnych,
-28.04.2017.- przedstawienia na podstawie fragmentów książek i podsumowanie akcji.
Regulamin konkursów wraz z tytułami wybranych książek ogłoszony zostanie 10 listopada.

Informujemy, że w wyniku głosowania uczniowie wybrali następujące książki na konkurs czytelniczy "Magia czytania":

-szkoła podstawowa
1. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" J.K.Rowling, 
2."Machiną przez Chiny" Ł.Wierzbicki

-gimnazjum
1."Więzień labiryntu" J.Dashner, 
2."Osobliwy dom Pani Peregrine" R.Riggs.
Zgłoszenia uczestników przedłużamy do 23.11. 
nauczyciele poloniści

"Pamięć i patriotyzm"
Konkurs skierowany jest dla uczniów gimnazjow

Zasady konkursu
1 etap-szkolny.
Uczniowie w dwuosobowych grupach ,realizują projekt, opisuja go i prezentuja projektpubliczniew swojej placówce,
2 etap-dzielnicowy
Najlepsze prace zostają wysłane do organizatorai po wstępnej kwalifikacji są przedstawione Komisji Konkursowej.

Prace należy składać do p. Płatek do 15 lutego2017r.

7 marca nastąpią prezentacje w Zespole Szkół nr 114.
Czekam na WASZE PRACE,

Zuzanna Płatek
 

III edycja konkursu plastycznego na rzecz akcji charytatywnej
Pierwszego Programu Polskiego Radia S.A.
„CHOINKI JEDYNKI ”

w Zespole Szkół Nr 111 w Warszawie

Regulamin konkursu:

· temat przewodni: TAJEMNICE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA (symbole świąt, emocje, ludzie itp.)

· dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat

· technika dowolna płaska (własnoręcznie wykonany rysunek, wydzieranka, obrazek malowany pastelami, farbami, kredkami), bez gotowych elementów

· format prac: A4 – A3,

· termin składania prac: UWAGA od 7 listopada do 16 listopada 2016r do wychowawcy klasy IIc - Sylwii Morkowskiej (sala 17.)

· z wydrukowaną metryczką: imię i nazwisko, wiek autora i klasa,

· po rozstrzygnięciu szkolnego etapu konkursu 3 wybrane prace będą wysłane do Radiowej Jedynki

· resztę prac będzie można obejrzeć i kupić na szkolnym kiermaszu bożonarodzeniowym


Przyjemność z rysowania przyniesie także radość osobom bardzo potrzebującym naszego wsparcia. Całkowity dochód z licytacji 32 prac plastycznych przekazany zostanie na rzecz

Fundacji Anny Dymnej "MIMO WSZYSTKO" i Fundacji im. Brata Alberta.
Akcja pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Więcej na ulotkach w szkole.


Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału.

II Etap Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego

- 3 stycznia 2017 roku godzina 11.00( szkoła podstawowa )
-8 grudnia 2016 roku godzina 11.00 ( gimnazjum )

Dnia 20.10.2016 odbędzie się konkurs kuratoryjny gimnazjalny z języka angielskiego o godz. 9.00. 

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy kierować do nauczycieli języka angielskiego.
Życzymy powodzenia!

Europrjski Dzień Języków
KONKURSY

- KL. 1-3 Gimnazjum
Prezentacja multimedialna promująca dowolny kraj i jego kulturę.
Oceniana będzie oryginalność, interesujące informacje.

Termin 7.10

- KL. I - VI SP
Konkurs na dowolny słowniczek obrazkowy w jęz. angielskim, w formie książeczki lub plakatu. Powinien zawierać od 1 do 3 kategorii (np. ubrania, części ciała, nazwy zawodów, etc.)
Termin składania prac - do 7. 10 do nauczycieli języków obcych.
Życzymy powodzenia!

Olimpiada z historii dla gimnazjum
Zapraszam chętnych uczniów klas II i III gimnazjum do udziału w I edycji olimpiady historycznej dla gimnazjum. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/
lub u nauczycieli historiiczas na podjęcie decyzji do 28 września.

Renata Królak

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Serdecznie zapraszam do udziału w VI ŚDTM
To bezpłatna akcja edukacyjna odbywająca się każdego roku w ostatni piątek września.
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Jest to wspaniała okazja dla uczniów do nadrobienia tabliczkowych zaległości po wakacjach.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.09.2016r.

Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjum do udziału w Kuratoryjnym Konkursie Chemicznym i Fizycznym 

ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU można uzyskać od nauczyciela uczącego lub na stronie internetowej:

http://konkursy.mscdn.eu/
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 września.
Monika Wesołowska 

Konkurs kuratoryjny z historii dla uczniów gimnazjum

TEMAT PRZEWODNI KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Kultura materialna i polityczna Polski i Polaków
od czasów piastowskich do odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej.
ETAP I (szkolny)
Najdawniejsze dzieje człowieka - Polska w dobie unii z Litwą:
Najdawniejsze dzieje człowieka;
Cywilizacje Bliskiego Wschodu;
Starożytny Izrael;
Cywilizacja grecka
Cywilizacja rzymska;
Dziedzictwo antyku;
Chrześcijaństwo;
Arabowie i świat islamski;
Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa;
Bizancjum i Kościół wschodni.;
Społeczeństwo średniowiecznej Europy;
Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy;
Polska pierwszych Piastów. Polska dzielnicowa i zjednoczona;
Polska w dobie unii z Litwą;

LITERATURA DLA UCZNIA
1. Podręczniki, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN oraz ogólnodostępne atlas historyczne, zeszyty ćwiczeń i inne materiały dydaktyczne funkcjonujące na rynku edukacyjnym.

Treści dotyczące wskazanych zagadnień w:
2. Szczur S., Historia Polski średniowiecze, Kraków 2002 i inne wydania
3. Rożka M., Złoty wiek, z cyklu Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Kraków 1991
4. Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, wyd. 2, Kraków 2002 i inne wydania
5. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001 i inne wydania
6. Libera Z., Oświecenie, Warszawa 1991
7. Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 1998
8. Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, pod red. M. Derwicha i A. Żurka, Warszawa-Wrocław 2002Zainteresowani uczniowie szczegółowe informacje mogą uzyskać u nauczycieli historii

KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE WYBICKIM EDYCJA IV

TEMAT KONKURSU: DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA JÓZEFA WYBICKIEGO W 225 ROCZNICĘ UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

CELE KONKURSU:
-zapoznanie uczniów z dorobkiem i osiągnięciami politycznymi Józefa Wybickiego,
-kształtowanie przekonania o istocie i znaczeniu hymnu narodowego i jego autora,
-umiejętność interpretacji niektórych artykułów Konstytucji 3 maja,
-pobudzanie patriotyzmu i postaw obywatelskich,
-kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
-rozwijanie zainteresowania historią

KONKURS II ETAPOWY SKIEROWANY DO UCZNIÓW SZKÓŁ DZIELNICY WAWER NA POZIOMACH: SZKOŁY PODSTAWOWE I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

ETAP I SZKOŁA PODSTAWOWA:

PRACA PLASTYCZNA
-plakat
-rysunek
-album

praca indywidualna lub zespołowa (maksymalnie 3 osoby)

lub literacka np.wiersz

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:

-prezentacja mulitimedialna -praca indywidualna lub zespołowa( maks. 3 osoby)

-esej

OCENIE PODLEGA:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
-pomysł(oryginalność ujęcia)
-zgodność z tematem,
-samodzielność,
-estetyka wykonania

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
-poprawność merytoryczna,
-przejrzystość przekazu,
-w przypadku prezentacji także forma graficzna

WYMAGANIA TECHNICZNE:

PRACA PLASTYCZNA:maksymalny format A 3, zawiera imię i nazwisko autora(autorów)i opiekuna.
ESEJ:nie mniej niż 3 , nie więcej niż 5 stron maszynopisu, czcionka 12-14.Należy podać źródła , bibliografię w przypisach lub na końcu pracy, imiona i nazwiska członków zespołu oraz opiekuna.
PREZENTACJA: wykona w Programie Power point, Prezi zawiera źródła , bibliografię w przypisach lub na końcu pracy, imiona i nazwiska członków zespołu oraz opiekuna.

ETAP II

TEST
-na poziomach dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, startują wszyscy uczestnicy, w przypadku zespołu liczy się średni wynik.
Grażyna Płatek

Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjum do udziału
w Kuratoryjnym Konkursie Polonistycznym

I etap Konkursu kuratoryjnego z języka polskiego dla gimnazjum odbędzie się 27 października o godz. 9.00, Wszelkich informacji i konsultacji udzielamy podczas zajęć dodatkowych.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU
TEMAT PRZEWODNI KONKURSU W ROU SZKOLNYM 2016/2017

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem.
Koh. 3,1, Pismo Święte Starego o Nowego Testamentu,
Biblia Tysiąclecia, Poznań 2014.


TEKSTY KULTURY OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

ETAP I (szkolny)

Jest czas rodzenia i czas umierania

Literatura:
Biblia: Pieśń nad Pieśniami, Księga Koheleta, w: Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wydanie dowolne.

Jan Parandowski, Demeter i Kora, Prometeusz, Dionizos w: tegoż, Mitologia, wydanie
dowolne.

Wybrane wiersze Daniela Naborowskiego, w tym: Krótkość żywota, Impresa: calando
poggiando, to na dół, to do góry, wydanie dowolne.

Wisława Szymborska, Wywiad z Atropos, w: tejże, Dwukropek, Kraków 2005.

Paweł Huelle, Stół, w: tegoż, Opowiadania na czas przeprowadzki, wydanie dowolne.

Dzieła malarskie:
Paul Gaugin, Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?

Wybrane obrazy Jacka Malczewskiego, w tym: Śmierć (1902), Śmierć (1917), Aniele,
pójdę za tobą.

Film:
Hugo i jego wynalazek, reż. Martin Scorsese, 2011.
Informacje na temat tego konkursu dostępne są na stronie internetowej

http://warszawa.mscdn.pl/konkursy przedmiotowe

nauczyciele języka polskiego

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału
w Kuratoryjnym Konkursie Polonistycznym 

I etap Konkursu kuratoryjnego z języka polskiego dla szkoły podstawowej 3 listopada o godz. 9.00. Wszelkich informacji
i konsultacji udzielamy podczas zajęć dodatkowych.


ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU
TEMAT PRZEWODNI KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PODRÓŻ NIEJEDNO MA IMIĘ

TEKSTY KULTURY OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU
ETAP I (szkolny)
Wymagane jest opanowanie umiejętności szczegółowych wskazanych w punkcie II Regulaminu Konkursu oraz znajomość następujących lektur:
1. Robert Graves, Mity starożytnej Grecji, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972
lub Nathaniel Hawthorne, Opowieści z zaczarowanego lasu, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1975 (także: Wydawnictwo Buka, Warszawa 2014)
lub Jan Parandowski, Mitologia, Wydawnictwo Puls, 1992 lub wydania późniejsze (część
I Grecja, rozdziały: Narodziny świata, Bogowie olimpijscy, Bogowie światła i powietrza,
Bogowie ziemscy, Królestwo morza, Królestwo piekieł, Bóstwa doli i spraw ludzkich,
Bohaterowie)
2. Jan Parandowski, Przygody Odyseusza, Warszawa 1982 (lub późniejsze wydania)
3. Anna M. Komornicka, Nić Ariadny, czyli po nitce do kłębka, Warszawa 1989

Wszystkie informacje na temat tego konkursu dostępne są na stronie:
http://warszawa.mscdn.pl/konkursy przedmiotowe

nauczyciele języka polskiegoManifo.com - make free website