Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 


Informacje o planowanych konkursach

Klikając tutaj, w wykrzyknik lub tytuł wejdziecie na podstronę, na której zamieszczamy informacje o zapowiadanych konkursach zarówno szkolnych, jak i o szerszym zasięgu - dzielnicowym lub ogólnopolskim.
Zaglądajcie tu często, bo propozycji na ten rok szkolny jest bardzo dużo i z każdym dniem ich przybywa.
Na pewno znajdziecie coś dla siebie, coś co Was zainteresuje i w czym będziecie chcieli spróbować swoich sił. Życzymy Wam powodzenia!

Informacje o konkursach


Zaproszenie do konkursu plastycznego 
„Tradycyjna Palma Wielkanocna” 

Organizatorem konkursu jest świetlica przy Szkole Podstawowej nr. 76 w Warszawie im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych. 

PRZEDMIOT I CELE KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych np. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążki, bibuła, krepina, papier, sznurek, gałązki, liście i pióra.
2. Cele konkursu:
• Kultywowanie wielowiekowej tradycji Wielkanocnej; pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
• Rozbudzanie wrażliwości technicznej i plastycznej.
• Rozwijanie kreatywności.
WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie wiekowe: prace uczniów klas I-III oraz klas IV-VI.
2. Wymiary palm: od 50- 250 cm.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną palmę.
4. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 21.03.2018r. (środa), pani Joannie Machnio.
5. Praca każdego z uczestników zostanie opatrzona unikalnym kodem identyfikującym każdego uczestnika.
6. Prace będą oceniane przez powołaną komisję.
7. Każda z prac będzie oceniona w trzech kategoriach:
• Pomysłowość.
• Staranność wykonania.
• Dobór kolorów i użytych materiałów.
8. W każdej z kategorii praca otrzyma ocenę punktową od 1 do 5.
9. Zwycięży praca, która otrzyma największą ilość punktów w we wszystkich kategoriach łącznie.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 23.03.2018r., piątek.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie !

Zapraszam uczniów klas 4 - 7 do udziału w kolejnej edycji Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego pod hasłem "Ekologia i ja - każdego dnia". 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i dzielnicowego.
W etapie szklonym uczeń samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną przedstawiającą codzienne ekologiczne zachowania i czynności w domu, szkole, podczas podróży itp. W prezentacji należy umieścić własne zdjęcia i krótkie opisy, około 10 -15 slajdów. Czas prezentowania slajdów nie powinien przekroczyć 5-7 minut.

Szkolny opiekun konkursu wybiera 2 uczniów ze szkoły, którzy najlepiej wykonali zadania konkursowe (każdy uczeń wykonuje osobno własną pracę) i przechodzą oni do etapu dzielnicowego
W etapie dzielnicowym uczeń prezentuje swoją pracę przed jury oraz pisze krótki test z wiedzy ekologicznej.
Termin oddawania prac konkursowych - do 12 marca 2018.
Etap szkolny odbędzie się w dniu 19 marca 2018 w naszej szkole.

Serdecznie zapraszamMonika Stoczewska

Zapraszam do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie "Czuję, że rymuję"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ Czuję, że rymuję” – wiersz związany z bezpieczeństwem w sieci

1. Cele konkursu:
• propagowanie bezpieczeństwa w Internecie;
• rozwijanie sprawności pisania wierszy;
• odkrywanie szkolnych talentów;
• integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy pomogą w konkursie.
2. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 76 oraz Gimnazjum.

3. Forma wiersza:
• dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców;
• treść – związana z hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Tworzymy kulturę szacunku w sieci”;
• prace powinny być dostarczone w formie A 4 napisane ręcznie lub komputerowo;
• prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
Konkurs trwa do 16 lutego 2018 roku. Prace należy składać do p. Moniki Pawłowskiej, a w klasach 1-3 Sp. do wychowawców. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

5. Rozstrzygnięcie konkursu: koniec lutego 2018r. Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas apelu. Na laureatów czekają nagrody.

Osoba odpowiedzialna: Monika Pawłowska.

Zapraszamy uczniów wawerskich szkół do udziału w konkursie fotograficznym ogłoszonym z okazji
Roku dla Niepodległej
„Piękna nasza Polska cała”Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
04- 994 Warszawa, ul. Poezji 5, organizuje ogólnomiejski konkurs fotograficzny
„Piękna nasza Polska cała” adresujemy go do uczniów klas I – III i „zerówek”
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
W załączeniu regulamin konkursu i formularz zgłoszenia.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres sp76.konkurs@gmail.com

Nad przebiegiem konkursu czuwają: p. Sylwia Morkowska, p. Sylwia Seneczko, p. Patrycja Kukier.

Konkursy kuratoryjne z języków obcych

Język angielski - 07.11.2017
Język niemiecki - 20.10.2017

Zgłoszenia uczestników przyjmują nauczyciele języków obcych do dn. 29.09. 2017.

Wymagana jest zgoda rodziców.
Materiały zawierające treści konkursów znajdują się na stronie internetowej kuratorium i w szkole na tablicy informującej o konkursach - obok pokoju nauczycielskiego.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!
Joanna Justat

Konkurs z j. angielskiego OLIMPUS

Zapraszamy uczniów klas IV-VII SP oraz II-III gimnazjum do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego OLIMPUS. Odbędzie się on 8 listopada. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października. Koordynatorem konkursu jest p. Joanna Justat. Konkurs jest płatny 9zł.

Zapraszamy!
Nauczyciele języków obcych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I PRZEDSTAWIAMY 
PROGRAM MERYTORYCZNY
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w roku szkolnym 2017/2018


TEMAT PRZEWODNI KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - "WIELKIE TAJEMNICE".

ETAP I (szkolny):
Tajemnice nieba i ziemi
Na I etapie konkursu wymagana jest znajomość wybranych treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego oraz wiedza i umiejętności poszerzające
w opisanych wymaganiach programu konkursu .
Literatura:
Antoni Malczewski, Maria, wyd. dowolne.
Jules Verne, 20 000 mil podwodnej żeglugi, wyd. dowolne.
Ransom Riggs, Osobliwy dom pani Peregrine, wyd. dowolne.
Bolesław Leśmian, wybrane wiersze z tomu Łąka, w tym: Łąka, Ballada bezludna, Noc
bezsenna.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, wybrane wiersze z tomu Pocałunki, w tym: Plaża w nocy,Wybrzeże, Syreny, Huragan.
Dzieła malarskie:
wybrane obrazy Józefa Mehoffera, w tym: Dziwny ogród, Słońce majowe, Zwarzony ogród, Jezioro jesienią.
Film:
Avatar, reż. James Cameron, 2009.

ETAP II (rejonowy)
Tajemnicze opowieści
Obowiązuje znajomość zagadnień i lektur z I etapu (szkolnego), a ponadto:
Literatura:
Mark Haddon, Dziwny przypadek psa nocną porą, wyd. dowolne.
Agatha Christie, Tajemnicza historia w Styles, wyd. dowolne.
Cyprian Kamil Norwid, Tajemnica Lorda Singleworth, wyd. dowolne.
Umberto Eco, Imię róży, wyd. dowolne.
Edgar Allan Poe, Kruk, tłum. Zenon Przesmycki, wyd. dowolne.
Dzieła malarskie:
Wybrane obrazy Caspara Davida Friedricha, w tym: Dwaj mężczyźni kontemplujący księżyc, Mężczyzna i kobieta kontemplujący księżyc

Film:
Osada, reż. M. Night Shyamalan, 2004.

ETAP III (wojewódzki)
Poznać siebie – największą znać tajemnicę
Obowiązuje znajomość zagadnień i lektur z I etapu (szkolnego) i II etapu (rejonowego), a ponadto:
Literatura:
George Byron, Giaur, tłum. Adam Mickiewicz, wyd. dowolne.
Oscar Wilde, Portret Doriana Graya, tłum. Maria Feldmanowa, wyd. dowolne.
Henryk Ibsen, Dzika kaczka, tłum. Waleria Marrené, wyd. dowolne.
Herman Melville, Moby Dick, tłum. Bronisław Zieliński, wyd. dowolne.
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, wybrane wiersze z tomu Piosenka o zależnościach
i uzależnieniach, w tym: XVII, XIX, XXIV.
Dzieła malarskie:
Wybrane obrazy Fridy Kahlo, w tym Dwie Fridy, Autoportret z naszyjnikiem, Moi dziadkowie, moi rodzice i ja.
Film:
Siedem minut po północy, reż. Juan Antonio Bayona, 2016.
Sugerowane lektury pomocnicze:
Władysław Kopaliński, „Słownik symboli”, Warszawa 1990.
Władysław Kopaliński, „Słownik mitów i tradycji kultury”, Warszawa 1985.
Jerzy Płażewski, „Język filmu”, Warszawa 2004.
„Podręczny słownik terminów literackich”, red. Janusz Sławiński, Warszawa 1996.

IV. INFORMACJA DLA UCZNIA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KONKURSU
Na konkurs polonistyczny uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis oraz linijkę.
Podczas konkursu zabrania się wnoszenia na salę wszelkich urządzeń elektronicznych.
Harmonogram będzie podany na stronie natychmiast po zatwierdzeniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Etap szkolny konkursów przedmiotowych planowany jest w gimnazjach od 17 października do 10 listopada 2017 r.

nauczyciele poloniści

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2017/2018
ETAP I (szkolny)
Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi wszystkie tematy zamieszczone w treściach nauczania podstawy programowej na III etapie edukacyjnym.
Od uczestników konkursu na tym etapie wymaga się następujących umiejętności:
1. rozumienia wypowiedzi pisemnych,
2. tworzenia wypowiedzi pisemnych typu e-mail (formalny i nieformalny),
3. reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego,
4. rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
5. wykazania się podstawową wiedzą o historii, geografii i kulturze krajów rosyjskiego obszaru językowego.
Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące zagadnienia:
1. znajomość środków językowych,
2. wiedza o krajach rosyjskiego obszaru językowego,
3. zadania dla uczestników na tym etapie nawiązują do poziomu A2+ według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ETAP II (rejonowy):
Na etapie II konkursu obowiązuje również zakres wiadomości i umiejętności etapu
I konkursu.
Temat przewodni etapu: Życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie
rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu
wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy), świat zwierząt oraz
elementy wiedzy o Rosji.
Od uczestników konkursu na tym etapie wymaga się następujących umiejętności:
1. rozumienia wypowiedzi pisemnych,
2. reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego,
3. rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
4. wykazania się wiedzą o historii, geografii i kulturze krajów rosyjskiego obszaru językowego.

Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące zagadnienia:
1. znajomość środków językowych,
2. wiedza o krajach rosyjskiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem
wiedzy z zakresu tematu przewodniego,
3. zadania dla uczestników na tym etapie nawiązują do poziomu B1 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ETAP III (wojewódzki):
Na etapie III konkursu obowiązuje również zakres wiadomości i umiejętności etapu I i II.
Temat przewodni etapu: Życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie
rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu
wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy), świat zwierząt oraz
elementy wiedzy o Rosji.
Od uczestników konkursu na tym etapie wymaga się następujących umiejętności:
1. rozumienia ze słuchu wypowiedzi ustnych,
2. rozumienia wypowiedzi pisemnych,
3. rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych,
4. wykazania się szeroką wiedzą o historii, geografii i kulturze krajów rosyjskiego
obszaru językowego.
Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące zagadnienia:
1. znajomość środków językowych,
2. wiedza o krajach rosyjskiego obszaru językowego,
3. zadania dla uczestników na tym etapie nawiązują do poziomu B2 z elementami C1
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

IV.LITERATURA DLA UCZNIA I INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI
1. Podręczniki dla szkół gimnazjalnych dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.
2. Materiały pomocnicze:
1. Wielki słownik rosyjsko-polski pod red. J. Wawrzyńczyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2007
2. Wielki słownik polsko-rosyjski pod red. J. Wawrzyńczyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2017 (oraz wydania wcześniejsze)
3. D. Dziewanowska „Грамматика без проблем”, WSiP, Warszawa 2012
4. D. Chuchmacz, H. Ossowska „Вот грамматика!” Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2010
5. S. Szczygielska, Język rosyjski, Repetytorium tematyczno-leksykalne (cz. 2, 3)WAGROS 2013
6. S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Język rosyjski, Repetytorium tematyczno-leksykalne 1(+mp3), WAGROS 2013
7. A. Buczel, Repetytorium leksykalno-tematyczne, Rosyjski, Edgard, Warszawa 2015
8. A. Pado „Ты за или против?”, WSiP, Warszawa, 2003
9. M. Fidyk, T. Skup-Stundis „Nowe repetytorium z języka rosyjskiego”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2005
10. A. Telepnew, M. Ziomek „Влюбиться в Россию”, Wydawnictwo Szkolne PWN,
2011
3. Strony internetowe:
www.rosyjski.bukwa.pl
www.zybert.pl
www.russia.rin.ru
www.fishki.net
www.adme.ru
www.geo.ru
www.imyanauki.ru

Maria Niemczyk

Zapraszamy do udziału w "Olimpusie z języka polskiego" 

6.11.2017R. (ZGŁOSZENIA DO 10.10)
Zakres tematyczny - Język polski - sesja jesienna

Szkoła Podstawowa: KLASA IV
Zakres materiału dla klas I-III szkoły podstawowej oraz:
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:
Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
Zdanie i równoważnik zdania;
Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
Bezokolicznik;
Czasowniki dokonane i niedokonane;
Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
Nazwy i pytania przypadków;
Wyrazy odmienne i nieodmienne;
Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
Alfabet;
Związki frazeologiczne;
Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
Interpunkcja w zdaniu pojedynczym;
Stosowanie zasad poprawności językowej.
3. Wiedza o literaturze:
Baśń, opowiadanie, legenda;
Różnice między prozą a wierszem;
Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
Fikcja literacka;
Narrator i osoba mówiąca w utworze;
Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.
4. Literatura:
Tove Jansson: Opowiadania z Doliny Muminków;
Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
Charles Perrault: Kopciuszek;
Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
Baśnie Hansa Christiana Andersena (w tym: Królowa Śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami);
Legendy warszawskie, krakowskie, o powstaniu państwa polskiego, o Lechu, o Piaście, o Popielu, o Kraku i Wandzie.

Szkoła Podstawowa: KLASA V
Zakres materiału wszystkich sesji klasy IV oraz:
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:
Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (cechy, rozróżnianie);
Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
Tryby czasownika;
Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika; oboczności głosek;
Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
Stopniowanie przysłówka;
Określanie form wyrazów odmiennych;
Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń, oboczności rdzenia;
Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).
3. Wiedza o literaturze:
Mit, powieść;
Środki stylistyczne (przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie).
4. Literatura:
Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Syzyf);
Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów;
Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
Ignacy Krasicki: Przyjaciele.
UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury wszystkich sesji klasy IV.

Szkoła Podstawowa: KLASA VI
Zakres materiału wszystkich sesji klas IV i V oraz:
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:
Części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, zaimek, spójnik, liczebnik;
Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, aspekt, tryb);
Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
Czynna i bierna konstrukcja zdania;
Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
Akcent wyrazowy, intonacja.
3. Wiedza o literaturze:
Powieść - rodzaje powieści;
Narrator, narracja i rodzaje narracji;
Fabuła, wątek, epizod;
Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, eufemizm.
4. Literatura:
Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród.
UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury ze wszystkich sesji klasy V.

Szkoła podstawowa: KLASA VII
Zakres materiału wszystkich sesji klas IV-VI oraz:
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:
Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
Zaimki - podział, odmiana, zastosowanie;
Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
Rodzaje podmiotu (domyślny, szeregowy, gramatyczny, logiczny);
Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
Zdania bezpodmiotowe;
Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
Zdania współrzędnie złożone; rodzaje zdań;
Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.
3. Wiedza o literaturze:
Epika, liryka, dramat;
Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, satyra, dramat, komedia, tragedia;
Teatr i dramat romantyczny;
Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
Podmiot liryczny i adresat liryczny;
Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, powtórzenie, onomatopeja.
4. Literatura:
Mity greckie (o powstaniu świata, o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce, o Pigmalionie, greccy bogowie i ich domeny, Muzy);
Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...);
Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
Ignacy Krasicki: Żona modna;
Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I);
Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa.
UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury ze wszystkich sesji w klasie VI szkoły podstawowej.

Gimnazjum: KLASA II
Zakres materiału wszystkich sesji klas IV-VI szkoły podstawowej oraz:
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:
Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
Podmiot; rodzaje podmiotu;
Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
Zdania bezpodmiotowe;
Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
Zdania bezpodmiotowe;
Związki zgody, rządu i przynależności;
Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone – rodzaje;
Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.
3. Wiedza o literaturze:
Epika, liryka, dramat;
Epos (epopeja), ballada, bajka, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, przypowieść (parabola), dramat, tragedia, komedia, nowela, dziennik, pamiętnik, sonet;
Budowa i cechy dramatu;
Teatr i dramat elżbietański;
Teatr i dramat romantyczny;
Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
Podmiot liryczny i adresat liryczny;
Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja.
4. Literatura:
Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna, Herakles, Orfeusz i Eurydyka, Helios i Faeton, Muzy);
Jan Parandowski: Wojna trojańska;
Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
Jan Kochanowski: fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
Molier: Skąpiec;
Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
Juliusz Słowacki: Balladyna;
Aleksander Fredro: Zemsta;
Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy;
Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę.
UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury wszystkich sesji klas IV-VI szkoły podstawowej.

Gimnazjum: KLASA III
Zakres materiału wszystkich sesji klas IV-VI szkoły podstawowej, wszystkich sesji klasy II oraz:
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku:
Zakres klas IV-VI szkoły podstawowej oraz wszystkich sesji klasy II.
3. Wiedza o literaturze:
Elegia.
4. Literatura:
Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
Melchior Wańkowicz: Ziele na kraterze (rozdziały: Powstanie, Matka, List do Krysi).
UWAGA! Uczestników konkursu obowiązują również lektury z wszystkich sesji klasyII.

nauczyciele poloniści

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2017/2018 z geografii

Harmonogram będzie podany na stronie natychmiast po zatwierdzeniu przez Mazowiecką Kurator Oświaty. Etap szkolny konkursów przedmiotowych planowany jest w gimnazjach od 17 października do 10 listopada 2017 r.

Program merytoryczny konkursu z geografii dla uczniów gimnazjów

ETAP I (szkolny)
Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi wybrane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu geografia na III etapie edukacyjnym.

Zakres merytoryczny dotyczy treści nauczania następujących działów tematycznych
podstawy programowej geografii:
1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
2. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa.
3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej.
4. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka.

Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące zagadnienia:
1. Obliczanie wysokości Słońca w momencie górowania w pierwszych dniach
astronomicznych pór roku oraz obliczanie szerokości geograficznej na podstawie
wysokości Słońca nad horyzontem w momencie górowania.
2. Cyrkulacja powietrza (komórka Hadleya, komórka Ferrela, komórka polarna), fronty atmosferyczne i ich wpływ na kształtowanie pogody, prognozowanie pogody
na podstawie map synoptycznych, wiatry lokalne (bryza, wiatr dolinny, górski, bora,
mistral, wiatr typu fen).
3. Miejska wyspa ciepła.
4. Tektonika płyt litosfery – rozmieszczenie głównych płyt litosfery (strefa spreadingu, subdukcji, kolizji), rozpoznawanie wydarzeń geologicznych z dziejów Ziemi oraz analiza przekroju geologicznego.
5. Rzeki Europy, ich bieg od źródła do ujścia oraz zasilanie (rzeki, których nazwy
znajdują się w podręcznikach dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN).
6. Typy genetyczne jezior (pochodzenia kosmicznego, tektoniczno-polodowcowe,
limanowe, zakolowe, ukształtowane przez ruchy mas skalnych), ich charakterystyka
i przykłady, podział jezior ze względu na produktywność.
7. Atrakcje turystyczne wybranych krajów Europy:
Hiszpania – Madryt Alhambra, Barcelona, Matka Boża z Guadelupe, Santiago
de Compostela, Segowia, Sewilla, Toledo, Francja – Paryż, Awinion, Dolina Loary, Grasse, Jaskinia Chauveta, Katedry w Chartres, Amiens, Reimes, Lazurowe Wybrzeże, Strasburg, Mont Saint –Michel, Norwegia – Oslo, Archipelag Vega, Droga Atlantycka, Droga Trolli, Krajobraz fiordów Zachodniej Norwegii, Narwik, Przylądek Nordkapp, Węgry – Budapeszt, Góry Bukowe, Jaskinie Krasu Węgierskiego (Aggtelek) i KrasuSłowackiego, Jezioro Balaton, Park Narodowy Hortobágy – Puszta, Tokajski region winiarski

szczegółowe informacje na stronie 
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2018/projekty/GEOGRAFIA_program_2017-2018_2.pdf

Monika Stoczewska

Zapraszamy do udziału w Szkolnej Olimpiadzie "Olimpus" z Chemii i Fizyki.

Konkurs składa się z 3 sesji:

Jesienna:
09-11-2017 r. - chemia;
09-11-2017 r. - fizyka;

Zimowa:
11-01-2018 r. - chemia;
11-01-2018 r. - fizyka;

Wiosenna:
22-03-2018 r. - chemia;
22-03-2018 r. - fizyka;

Każdy z testów składa się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej.
Testy wielokrotnego wyboru.

Każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.

Konkurs jest płatny. 9zł

Czekam na zgłoszenia do danej sesji:

jesienna: 22 września 2017r.
zimowa: 10 listopada 2017r.
wiosenna: 31 stycznia 2017r.

Więcej informacji u nauczyciela lub pod linkiem:
http://www.olimpus.edu.pl/

Monika Wesołowska 
Harmonogram będzie podany na stronie natychmiast po zatwierdzeniu przez Mazowiecką Kurator Oświaty. Etap szkolny konkursów przedmiotowych planowany jest w gimnazjach od 17 października do 10 listopada 2017 r.

Zagadnienia z Chemii:

Substancje i ich właściwości.
2. Wewnętrzna budowa materii.
3. Reakcje chemiczne.
4. Powietrze i inne gazy.
5. Woda i roztwory wodne.
6. Kwasy i zasady.
7. Sole

Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące zagadnienia:
1. Konfiguracje elektronowe atomów oraz tworzonych przez nie jonów (o liczbach
atomowych od 1 do 36) – bez uwzględniania podpowłok elektronowych.
2. Zapisywanie i odczytywanie składu jąder atomowych za pomocą symboliki.

3. Promieniotwórczość naturalna (promieniowanie: α, β– i γ). Prawo przesunięć,
zapisywanie równań przemian promieniotwórczych: α i β–.
Izotopy (w tym nazwy i skład jąder atomowych izotopów wodoru), okres półtrwania. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych.
4. Obliczenia związane z zawartością poszczególnych izotopów w naturalnej mieszaninie.
5. Moc kwasów i zasad. Wypieranie słabszych i bardziej lotnych kwasów z ich soli przez mocniejsze i mniej lotne kwasy oraz wypieranie słabszych zasad z ich soli przez mocniejsze zasady.
6. Węgiel i jego związki z wodorem (węglowodory alifatyczne i aromatyczne).
7. Izomeria węglowodorów i ich halogenopochodnych. Nazewnictwo systematyczne
alkanów, alkenów i alkinów oraz ich halogenopochodnych – zakres wymagań według [1]
wykazu literatury.
8. Chromatografia jako metoda rozdzielania substancji.
9. Występowanie pierwiastków w skorupie ziemskiej, w ciele człowieka, w kosmosie.


Zagadnienia z Fizyki:

Właściwości materii.
2. Ruch prostoliniowy i siły.
3. Energia i jej przemiany.
Wymagania doświadczalne:
- wyznaczanie gęstości substancji,
- wyznaczanie prędkości przemieszczania się,
- pomiar siły wyporu,
- wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej,
- wyznaczanie ciepła właściwego wody.

Poszerzenie treści podstawy programowej na I etapie obejmuje następujące
zagadnienia:
 działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe,
obliczanie wartości wektorów wypadkowych z zastosowaniem twierdzenia
Pitagorasa),
 prędkość względna,
 droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym,
 ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową,
 ruch jednostajnie opóźniony pod wpływem siły tarcia, współczynnik tarcia,
 maszyny proste: równia pochyła, dźwignia jednostronna, bloczek ruchomy
swobodne spadanie ciał,
 siły sprężystości, energia potencjalna sprężystości,
 pęd i zasada zachowania pędu,
 bilans cieplny,
 rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów.

Czekam na zgłoszenia.

Programy merytoryczne dostępne u nauczyciela uczącego lub pod linkiem:
https://konkursy.mscdn.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=171&Itemid=470 
Monika Wesołowska