Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Dzień Języków 2014


24 września (w klasach I – III SP) oraz 26 września (w klasach IV – VI SP i I – III G) obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków.
W tym roku obchody tego święta zaczęliśmy od konkursu sprawdzającego predyspozycje językowe, a także zdolności plastyczne. 
I miejsce w konkursie „Drzewo słów” w SP zajęła Kinga Jobda z kl. IV A, natomiast I miejsce w gimnazjum zostało przyznane Ewie Różańskiej
z kl. I A.
Skoncentrowaliśmy się nie tylko na językach obcych dla nas, ale również na języku polskim, który zarówno dla obcokrajowców, jak i dla niektórych Polaków też jest językiem obcym. Zaprezentowaliśmy popularne błędy językowe oraz wspomnieliśmy, że kiedyś nawet wulgaryzmy ukazywały bogactwo języka polskiego. 

Niech przyświeca nam myśl austriackiego filozofa: 
„Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata.”

Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno. Postarajmy się nie kaleczyć polszczyzny. Unikajmy plugawych słów. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego.

tekst: Paulina Mackiewicz
Na czwartej godzinie lekcyjnej 24-go września nauczyciel angielskiego klas młodszych Wiktor Kowalski zaprosił do sali nr 14 wszystkie klasy1-3 i zorganizował prelekcję  z okazji Europejskiego Dnia Języków. Prelekcja łączyła w sobie elementy językoznawstwa, zajęć artystycznych i informatyki. Apel wyjaśnił, po co uczymy się języków i promował naukę poza zwyczajnym cyklem kształcenia. Można powiedzieć, iż to święto wpisało się na stałe w życie szkoły, gdyż organizowane jest już nieprzerwanie od trzech lat. Dodatkowo przeprowadzono konkurs plastyczno-językowy dla klas 1-3. Wyniki zostaną ogłoszone podczas apelu.

tekst: Wiktor Kowlaski

Galeria: