Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


Dzień Edukacji Narodowej


Nagrody Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy otrzymały pani Dyrektor Maria Maciak oraz pani Elżbieta Piątkowska.
Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Monika Seredyn.