Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


ABC Bezpieczeństwa


W dniu 19 listopada uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej wzięli udział w akcji edukacyjnej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego
we współpracy z Miejskimi Zakładami Autobusowymi.

 

 

    Celem akcji jest przygotowanie dzieci do codziennego korzystania
z komunikacji miejskiej, utrwalenia zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach i bezpiecznego podróżowania środkami komunikacji miejskiej oraz kulturalnego zachowania się na przystankach i w pojazdach.

 

    Uczniowie wzięli udział w specjalnej lekcji, która przeprowadzona była
w podstawionym do tego celu autobusie MZA. Dzieci wysłuchały pogadanki, odgrywały wspólnie z instruktorem scenki rodzajowe, ilustrujące możliwe sytuacje, które mogą się wydarzyć podczas korzystania z komunikacji miejskiej, trenując najlepsze i optymalne zachowania i reakcje.

    Na koniec odbyły się zabawy i konkurencje oraz mini-konkurs, sprawdzający zapamiętaną wiedzę. Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone z tej formy zajęć. Była ona ciekawa i oryginalna, przez co spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez naszych uczniów.

 

 

Organizatorom akcji - ZTM i MZA - serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak niecodziennej i ciekawej lekcji!

 

 

tekst: Anna Antoniuk