Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenieśliśmy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.

Wszystkie aktualności publikujemy już tylko pod nowym adresem. Zapraszamy!


85-lecie SP 76


„85 świeczek to niemało, a każda świeczka to płomień wspomnień o wydarzeniach i ludziach, którzy tworzyli atmosferę tego miejsca.” Słowa te przyświecały wspaniałej uroczystości, która 24 maja zgromadziła przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr76. 


Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji byłych
i obecnych pracowników szkoły, absolwentów, uczniów, rodziców, którą celebrowali Ksiądz Dziekan Marek Doszko oraz Ksiądz Robert Pawlak. Obecne były poczty sztandarowe, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście. W uroczystościach szkolnych zaszczycili nas swoją obecnością Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz–Waltz, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Pani Ewa Masny, Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty Starszy Wizytator Pani Elżbieta Woszczyk, Burmistrz Dzielnicy Wawer Pani Jolanta Koczorowska, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer Pan Norbert Szczepański, radni - Państwo Helena Kroszczyńska, Andrzej Wojda, Leszek Baraniewski, Marek Wilczyński, Włodzimierz Zalewski, Wiceburmistrz Pan Adam Godusławski, Naczelnik WOW Pani Renata Potrzebowska, Wiceprezes Oddziału ZNP Wesoła, Rembertów, Praga, Wawer Pani Albina Piórek, przedstawiciel NSZZ Solidarność Pani Izabela Seferyńska. Nie zapomnieli o nas również byli pracownicy szkoły, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, schroniska dla nieletnich oraz klubów kultury. Jak zawsze w doniosłych chwilach nie zabrakło Kombatantów - Pani Genowefy Karczmarczyk, Pana Eugeniusza Obłękowskiego, Pana Kazimierza Antoszewskiego. 
Miło nam było również, że program artystyczny wzbogaciły występami nasze absolwentki - Pani Justyna Jedynak-Obłoza oraz Pani Natalia Konowrocka .
Niezwykle wzruszającym momentem było wręczenie przez przedstawiciela miejscowego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Pana Eugeniusza Obłękowskiego na ręce Pani Dyrektor Marii Maciak Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Spacer przez historię szkoły rozpoczęliśmy razem z Antonim i Matyldą Haczyńskimi, w których postacie wcielili się gimnazjaliści - Oliwia Łuczaj oraz Kacper Thomas. Budynek szkolny wzniesiono dzięki staraniom Pana Antoniego Haczyńskiego i w 1929 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowych warunkach. Dlatego właśnie naszych gości powitał pierwszy kierownik wraz z małżonką. W tym miejscu składamy podziękowania za przybycie rodzinie Pana Haczyńskiego - synowej Pani Helenie Haczyńskiej, która podarowała nam wspomnienia o swoim teściu, prawnukowi Panu Pawłowi Haczyńskiemu oraz Pani Barbarze Haczyńskiej. 
Piękne stroje lat 30-tych ubiegłego wieku, nastrojowa muzyka i tango
w wykonaniu uczniów kl. Ia, Ib i IIa gimnazjum oraz kl.Vb, przeniosły nas
w odległe, ale jakże romantyczne czasy, które brutalnie zakłóciła wojna.
O ciężkich latach okupacji mówiły zapiski kronikarskie z tamtego okresu, przekazywane przez uczniów lat wojny, a płynąca w tle muzyka z filmu „Czas honoru” uzupełniała jakże podniosły nastrój. 
Historia naszej szkoły nierozerwalnie łączy się z harcerstwem, czego symbolem był jednoczący pokolenia krąg utworzony przez harcerzy, uczniów, gości i nauczycieli, a wspólnie odśpiewana pieśń „Płonie ognisko
i szumią knieje” przywiodła kolorowe wspomnienia beztroskich obozów
i rajdów. 
Sceny ukazujące kolejne lata rozwoju szkoły oraz postaci wielu kierujących nią dyrektorów przeplatane były piosenkami wykonywanymi przez solistów - Marysię Kałuską, Krystiana Skoczka, Sebastiana Gawryszewskiego oraz kl. Vb i VIb, a także najmłodszych aktorów z klas pierwszych.
Nasze życie to nieustająca wędrówka. Jakże wspaniale, jeżeli podczas tej drogi otaczają nas wyjątkowi ludzie! Ci, którzy pokazują jak iść i w którą stronę skręcić, by nie zabłądzić. Na przestrzeni 85 lat wielu z Nich już niestety odeszło, ale bogactwo, jakie zostawili po sobie daje nam siłę do dalszego wędrowania. Nie ma Ich, a jednak żyją w nas. Tym „Niepokonanym” kombatantom, nauczycielom, absolwentom, rodzicom, przyjaciołom zadedykowali piosenkę gimnazjaliści - Julia Korona oraz klasa IIIa.
W przerwie występów niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się „izba pamięci”, w której czas jakby na chwilę się zatrzymał. Tutaj można było oglądnąć pamiątki i zdjęcia, tutaj też odszukiwano klasowe kroniki. Tu wreszcie można było usiąść w starej kochanej szkolnej ławce, w której naczelne miejsce zajmował kałamarz. Absolwenci chętnie odwiedzali też swoje klasy, a korytarze przyciągały wzrok licznymi wystawami. Z okazji 85-lecia naszej szkoły napłynęły wspaniałe wspomnienia absolwentów, nauczycieli oraz uczniów. Zgromadziliśmy wywiady i wiersze. Powstały też ciekawe prace plastyczne. Wszystko możemy odnaleźć w tomiku literackim, wydanym na cześć naszej 85-latki.
W drugiej części sobotnich uroczystości zobaczyliśmy występy wszystkich klas Zespołu Szkół Nr 111. Oryginalnie i wesoło przeszliśmy od lat 50-tych po dzień dzisiejszy. Uczniowie bawili nas piosenką, tańcem oraz skeczami. Ogromnymi brawami nagrodzono Rodziców kl. IIIb i IIIa, którzy rozbawili publiczność swoim występem.
Spotkaniom, wspomnieniom i przemiłym rozmowom nie było końca. Dziękujemy wszystkim za ten cudowny dzień. Państwa obecność pokazała nam, że 76-a to szkoła, do której się wraca, to szkoła, o której się nie zapomina.

tekst: Maria Niemczyk

Galeria 1


fot. August Borowski

Galeria 2